Auka press mot statsråd

Kvifor høyrde ikkje statsråden på eit eintydig råd frå styret, eit styre som hadde både stor kunnskap og brei kompetanse? Kva slags interesser hadde dei såkalla uavhengige rådgjevarane?