Kystvaktfartøyer med tvilsomme sertifikater

Tre kystvaktskip har fartssertifikater som fiskefartøyer, selv om de ikke tilfredsstiller kravene for slik sertifisering.