Døde av sønnens smuglersprit

Faren kjøpte 20 liter smuglersprit av sønnen. Verken han eller sønnen visste at spriten inneholdt metanol. Faren døde, og nå er sønnen idømt 60 timers samfunnstjeneste.