Krigsfrykten preger nå-generasjonen

96 prosent av alle barn frykter krig og terrorisme. En av tre er redd for å vokse opp. To av tre barn har et ord med i laget når foreldre skal kjøpe bil og klær til seg selv. Barnas fantasi og kreativitet falmer. Samtidig er de blitt kløppere på strategisk tenkning.