Sponheim vurderer å fjerne odelsloven

Landbruksminister Lars Sponheim (V) ber nå et utvalg utrede virkningene av å fjerne odelsloven, skriver Aftenposten.