Vil fjerne kost og losji for asylsøkere

Direktør Trygve Nordby i Utlendingsdirektoratet foreslår å ta kost og losji fra asylsøkere som har fått avslag på ubegrunnede søknader. På den måten håper han at færre vil søke asyl.