Skoletak raste sammen

Skoleelevene sto i korridoren ved Bergseng barneskole da deler av taket raste ned bare en halv meter fra dem.