I keisarens spor gjennom skodda

For hundre år sidan reiste rike turistar i slede over Folgefonna. Vi har labba same vegen til fots i skodda.