Livredd for å bli rasjonalisert

En viktig årsak til at det nesten er umulig å slå sammen kommuner i Norge, er de kommuneansatte selv, som er livredde for å bli rasjonalisert bort.