• PÅ FEDJE: – Det er ikke alltid at militære fartøy rapporterer i henhold til sjøtrafikkforskriften. Noen ganger rapporterer de ikke i det hele tatt, sier trafikkleder Arnt Runar Sævrøy i Kystverket. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi sliter av og til med militære fartøy

Trafikksentralen på Fedje sier militære skip ikke alltid rapporter slik de skal når de seiler inn i deres dekningsområde.