• STORM: Kranbåten Rambiz ved den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad i november. Kraner og hevingsmateriell er nå på plass igjen, men det er uklart når hevingen kan begynne. FOTO: SCANPIX

KNM Helge Ingstad sank ytterligere under uvær i julen

Storm på Vestlandet har ført til at fregatten KNM Helge Ingstad har sunket ytterligere 30 centimeter gjennom julen. Det er ennå uklart når hevingen kan begynne