Partene unngikk storstreik

Meklingen mellom NHO og LO/YS er over. – En seier for den norske modellen, mener forsker.

Publisert Publisert

OVERTID: Riksmegler Nils Dalseide snakker med pressen en time før fristen. Midnatt natt til søndag gikk fristen for meglingen mellom NHO, LO og YS ut. Partene forhandlet videre på overtid, og ble enige langt på overtid – søndag ettermiddag. Foto: Foto: Ali Hanad, NTB scanpix

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Søndag ettermiddag kom riksmegler Nils Dalseide ut til de fremmøtte mediene og fortalte om enigheten, etter flere dagers forhandlinger som fortsatte gjennom hele natten, morgen og formiddag.

– Partene har lykkes å komme frem til et grunnlag for et forslag jeg legger frem, som begge partene har godkjent og sender videre til uravstemning.

Forskningsleder Jon M. Hippe i Fafo karakteriserer enigheten som en seier for den norske modellen.

– Det sier noe om villigheten til å komme til enighet, og hvor sterkt partsforholdet og den norske modellen står. Det var nok av motsetninger her til at dette kunne endt i en konflikt.

De store stridstemaene handlet om pensjon og kamp mot sosial dumping. Hippes vurdering var at de store uenighetene gjorde det ekstraordinært vanskelig å bli enige. Men det ble de altså.

AFP-brev

LO har vært veldig opptatt av å tette hullene i AFP-ordningen for personer i de såkalte «sliter-yrkene». Lørdag fortalte Fafo-forsker og pensjonsekspert Jon M. Hippe at hele 20 prosent av arbeidstakere over 55 år, som er kvalifisert for AFP, faller ut av ordningen før de når 62 år.

Tvisten løser partene ved å sende brev til regjeringen der de ber om en utredning av staten. Men de skal være enige i hovedpunktene som skal ligge til grunn for en ny AFP-ordning.

– Partene ber myndighetene om å gi bistand til å utrede en ny og bedre AFP, og regjeringen sier de skal bidra til det, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

– Vi ønsker en forbedring av AFP-ordningen og er helt enige om målsetningene, sier Lund.

Tjenestepensjon

Et annet hovedtema i forhandlingene var tjenestepensjon. Debatten her har dreid seg om hvordvidt man skal kunne tjene opp pensjon fra første krone du får i lønn, eller om det skal starte fra 90.000 kroner, som i dag. Det fikk ikke LO til.

– Et av kravene var en mer rettferdig tjenestepensjon. Der ønsket ikke arbeidsgiversiden å komme oss i møte, sier Gabrielsen i LO.

– Dette kan vi ikke innfri. Dette hører til Stortinget å se på, sier Lund i NHO, som mener dette kravet ville vært altfor dyrt for deler av næringslivet.

Postkasseselskap

Et annet punkt er kost og losji. Målet for fagbevegelsen er å forby de såkalte postkasseselskapene. Dette er selskaper som opprettes i Norge for at det skal se ut som om folk bor på stedet de arbeider, men de består i utgangspunktet bare av en adresse. All arbeidskraften er hentet inn fra utlandet. I motsetning til andre arbeidsgivere, må ikke disse betale kost, losji og reiseutgifter til arbeidstakerne.

Fafo-forsker Hippe mener LO-ledelsen har fått gjennom mye med tanke på utgangsposisjonen.

– Realønnsøkningen er viktig. Man får tilbake en reallønnsvekst etter år med moderasjon. På reise, kost og losji, som handler om prisen på bruk utenlands arbeidskraft, har det kommet en klar tilstramming i arbeidsgivernes muligheter til å unngå disse kostnadene. Men så er det dette med pensjonsopptjening fra første krone hvor de ikke har fått gjennomslag.

Publisert