• SVAR: Elevene svarer at de er blitt mobbet av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever. FOTO: Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

Færre elever sier de blir mobbet

I fjor svarte 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.