Påskekøene begynner

Flere av påsketuristene er på vei hjemover søndag kveld. Det har oppstått kø på de fleste strekninger, selv om hovedutfarten ikke ventes før andre påskedag.