Betaler eiendomsskatt - alle naboene slipper

Kåre Hannisdal bor i det røde huset, og betaler 4000 kroner i året i eiendomsskatt. Naboen i det gule huset slipper å betale. Det samme gjør alle de andre naboene hans.