Ap-krav rammer regjeringen hardt

Ap stiller «umulige» politiske krav for å inngå budsjettforlik med regjeringen. For Høyre og Venstre vil det være jevngodt med politisk selvmord å gå med på noen av kravene.