Kirken krever Sellafield-stans

Kirkeledere fra åtte land ber om permanent stans i de radioaktive utslippene fra Sellafield.