Kommisjon skal tette hull

Rømningskommisjonen for oppdrettsnæringen peker ut flere problemer som må løses for å få en rømningsfri næring. Kommisjonslederen er optimist.