Stopper opsjoner

Staten fortsetter som storeier i norsk næringsliv. Regjeringen sier nei til alt salg av aksjer, og stopper alle nye opsjonsavtaler.