Ga hele journalen til barnevernet

En overlege ved Kvinneklinikken sendte kopi av en hel pasientjournal til barnevernet. Nå får han kritikk fra Helsetilsynet i Hordaland.