Buskbrann legger røykteppe over Australia

Den verste buskbrannen på nærmere 70 år har røyklagt store deler av delstaten Victoria sørøst i Australia.