KRL-strid til Strasbourg

Foreldrene som krevde sine barn fritatt fra kristendomsundervisning, får saken sin behandlet ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.