Klart for togradio over hele landet

Fra årsskiftet er det klart for togradio på alle jernbanestrekninger i hele landet etter at den siste basestasjonen for GSM-R systemet ble montert i helgen.