YS: Uakseptabelt løftebrudd

I stedet for å drøfte tiltak for å få ned sykefraværet, ble organisasjonene møtt med et diktat som i realiteten innebærer et brudd på avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IE-avtalen).