Bygdeungdom skal få billeg heimreise

Billegare ungdomskort og auka løyvingar til «heim for ein 50-lapp»-prosjektet er to av forslaga fylkesutvalet kjem med til fylkesbudsjettet.