Krever bedre akuttberedskap i fengslene

Helsetilsynet vil at Justisdepartementet skjerper akuttberedskapen i fengslene slik at innsatte er sikret livreddende førstehjelp.