Minst én million innvandrere i 2060

Innvandrerbefolkningen vil vokse sterkt, fra 365.000 i dag til mellom én og to millioner i 2060. I så fall vil minst en firedel av den totale befolkningen være innvandrere.