Omlegging av refusjonsordningen for sjøfolk foreslås

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett opp til at den gjeldende refusjonsordning for sjøfolk kan endres, ved at fartøyskategoriene får lik refusjonsordning.