Vil fjerne lakselus med aluminium

Norske miljømyndigheter vil bruke aluminium for å få utryddet lakselusen Gyrodactylus salaris fra norske lakseelver.