Tredje bispedømme med homoprester

Sør-Hålogaland det tredje bispedømmet i landet der prester i homofilt partnerskap innsettes i vigslede stillinger.