Ønsker lønnsnemnd før streik bryter ut

Lars Sponheim ønsker at ordningen med lønnsnemnd skal tre i kraft før en konflikt utvikler seg til streik.