Sp åpner opp for SV

Senterpartiet åpner for et regjeringssamarbeid med Sosialistisk Venstreparti.