Giganttap i Petroleumsfondet

Petroleumsfondet vart tilførd 125 nye milliardar i fjor. Likevel vart fondet fire milliardar kroner mindre enn eitt år tidlegare. Det inneber eit «tap» på 130 milliardar kroner i løpet av 2002.