Får ettergitt studielån frem til 2007

Overgangsordningen for ettergivelse av studielån skal gjelde alle studenter som allerede hadde begynt på høyere grads studier da bortfallet av ordningen ble varslet høsten 2002.