Høy utdannelse gir god helse

Jo høyere inntekt og utdannelse du har, jo bedre helse har du statistisk sett. Sosial- og Helsedirektoratet tar nå opp kampen mot ulikhetene.