• CO2-KAKE: Pernille Hansen og Erik Natvig frå Natur og Ungdom spanderte kake på miljøvernminister Knut Arild Hareide på KrF sitt fylkesårsmøte i eit forsøk på å hindra aksept for forureinande gasskraftverk.<p/> FOTO: OVE A. OLDERKJÆR

Kake og tårer for Hareide