Sjelden kromosomfeil

Blant de nye misdannelsene med tilknytning til KNM «Kvikk» som BT vet om, er en kromosomfeil som det ikke er registrert noe annet tilfelle av i Norge.