Refser IT-styringen i Rikstrygdeverket

Mens Rikstrygdeverket har rapportert om vellykkede millionsatsinger på IT-prosjekter i sine årsrapporter, er sannheten dårlig styring, manglende dokumentasjon og uoppnådde mål, fastslår Riksrevisjonen.