Pengemangel stopper KrFs partiavis

Det dårlige valget gjør at KrF legger ned partiavisen Folkets Framtid etter 59 års drift. Alle de sju medarbeiderne er sagt opp.