– Vil styrke fattigdomsbekjempelsen

– Fredsprisen til Grameen Bank og Muhammad Yunus, er med på å styrke fattigdomsbekjempelsen, sier direktør Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning.