PST nedjusterer trusselnivået

Etter en samlet vurdering av terrortrusselen i Norge nedjusterer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) det generelle trusselnivået fra moderat til lavt.