FN-eksperter tent på CO2-injeksjon

Fossilt brensel vil være dominerende energikilde i verden også de neste 50 årene. Nå mener imidlertid FNs klimapanel at deponering av CO2 under jorden kan ta unna opptil 55 prosent av de påkrevde reduksjonene i klodens menneskeskapte klimagassutslipp.