- Drikker endel Imsdal

Dette var Ridvan Halimis svar da aktor konfronterte ham med et av de viktigste tekniske bevisene.