Søkte ikke hjelp etter voldtektsforsøkene

Kvinnen ble to ganger forsøkt voldtatt. Hun anmeldte ikke noen av tilfellene, og ikke oppsøkte hun hjelp etterpå.