Sikrer norske datasystemer

Norge trues av stadig mer snedige angrep på samfunnsvitale datasystemer. Nå er det etablert samkjøring av offentlige sentra som skal møte denne trusselen på alle nivåer.