Vurderte å grave tunnel inn i NOKAS

En periode funderte David Toska på muligheten for å grave en tunnel fra et kumlukk i bakgården og inn i NOKAS-hvelvet, hevder Toska i sin egen forklaring.