Seks forgiftet av fluesopp

Seks personer fra Telemark er innlagt på sykehus med akutt forgiftning etter å ha spist hvit fluesopp.