Milliarder av overvektskroner kan spares

Et ferdig gang- og sykkelnett i de større byene kan frigjøre 19 milliarder helsekroner. Null moms på frukt øker inntaket med ti prosent, og kutter kreftkroner.