Vil har kulturlov med fire §'er

Kulturdepartementet vil ha en ny kulturlov med bare fire paragrafer. Kulturminister Trond Giske (Ap) åpner også for at kultur kan grunnlovsfestes.