Avviste forslag om forbud mot spilleautomater

Stortingsflertallet avviste i dag et forslag om forbud mot spilleautomater fra 1. januar 2007.